Драматичен залез над пресъхналото дъно на язовир Студена.