Черни връх, Витоша, малко след залез. Напълно изгубили надежда, че небето ще се открие от гъстата мъгла, нарамихме раниците за пътя надолу. В този момент облаците се разкъсаха и всичко се оцвети. Вълшебни редки моменти, които се помнят дълго.