Местност Вълчи камък, Родопи. Едно наистина интересно място, което напоследък е доста посещавано. Вечер обаче всичко е различно. Тишина и милиони звезди над мостчето, построено върху надвиснало над пропастта дръвче.