Моментът, в който всичко, което чуваш е ромоленето на поточетата. Една магична нощ край Рибно езеро в Урдин циркус, Рила планина.