Родопска гледка.. в Тетевенския балкан.
Първите лъчи на слънцето, докосващи накъдрените селски полета.