Последните златни лъчи за деня топлят нагънатите моравски полета, за радост на местните обитатели – дивите сърнички. Идеалистична картина, съпроводена с невероятна тишина и спокойствие.