Когато природата рисува с вледеняващи температури, достигащи до -15 и хубав пръхкав сняг в изобилие.
Хижа Планинарска песен, Витоша.