Конявска планина и прекрасните диви божури, красящи най-високите ѝ склонове.
След проливен дъжд, точно преди залез, слънцето си проправи път през облаците и озари с мека светлина капчиците по дивите цветя.