Изгрев над Яйлата и прекрасните диви божури, растящи по стръмните брегове на Северното Черноморие.