• ул. Петър Парчевич 68 (1)
  • ул. Петър Парчевич 68 (2)
  • ул. Петър Парчевич 68 (3)
  • ул. Петър Парчевич 68 (4)
  • ул. Петър Парчевич 68 (5)
  • ул. Петър Парчевич 68 (6)
  • ул. Петър Парчевич 68 (7)
  • ул. Петър Парчевич 68 (8)